SINTO CONSTANTEMENTE A DOR DOS ANGUSTIADOS E AFLITOS